Škoda nevidět

Deštná-povídání

1.4.2012

...vlak by měl jet tak pomalu, aby motýli mohli otevřenými okny svobodně lítat dovnitř a ven...

Kategorie: JČ není jazyk český

Vaření piva v Deštné

Vaření piva v Deštné

Jak to bylo s vařením piva v Deštné?
S určitostí se může říct, že pivo vařili právováreční měšťané. Deštenští mohli vařit pivo jen od sv. Havla (16.října), do sv. Jiří (24.dubna).

V Podfarské ulici najdeme rybníček Chmelnička, jehož název připomíná pěstování chmele k obecnímu pivovaru (pod farskou stodolou, nyní dům čp.314).
Je pravděpodobné, že v Deštné se vařilo pivo v obecním pivovaru (snad v místech domů č.p.21-22).

Právovárečný dům v č.p.22
V roce 1577 majitelem pan Nykl, od roku 1693 rod Dvořáků z Bořetína. V roce 1737 přistavěl Josef Dvořák k domu tzv. přídomčí, dnes č.p.21 a hospoda zůstala v tomto domě. Obecní pivovar v č.p.22 skončil po roce 1786. V tomto roce císař Josef II. nařídil předložení všech městských privilegií k jeho vizitaci a znovupotvrzení. Ostatní práva byla deštenským potvrzena, právo vaření piva jim však císař odňal. Stalo se tak 18. května 1786.
Po požáru v roce 1774 obnovuje dům Pavel Šustr, později usedlost kupuje Josef Lacina. Ten po dalším velkém požáru roku 1846 zde staví opět nový dům.
V roce 1857 se v seznamu deštenských obyvatel objevuje Tomáš Šimek z pivovaru č.p.22. Z toho, i ústního podání lidí, že se zde říkalo ,,na starém pivovaře" lze usoudit, že zde v minulosti obecní pivovar asi býval. Roku 1873 má hostinskou živnost v nájmu Václav Hronza, po něm od roku 1888 šenkuje František Kadlec ze Světců. Jeho rod v domě restauroval hostinec na modernější styl a pojmenoval ,,Ve starém pivovaru". Majitelem byl Josef Kadlec, který zemřel v roce 1970. Jednota J.Hradec potom pohostinství provozovala až do zániku hospody v roce 1984. František Drs dům koupil v roce 2002 a restauraci v roce 2006 obnovil.

Čerpáno z brožur pana Františka Kvapila.

sklepy sklepy sklepy sklepy sklepy sklepy

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.